Soudobá veduta Chrudimi

Zobrazování měst prošlo dlouhým vývojem od prvních schematických kreseb ve středověkých rukopisech, přes renesanční malby a rytiny, až po grafické listy 18. a 19. století. Všechna tato vyobrazení označovaná obecně jako veduty vznikala jako svědectví o krásách města pro současníky i pro budoucnost. Dnes nám tato díla slouží jako hodnotné prameny umožňující nahlédnout do historie neustále se měnícího městského organismu. Vidíme na nich zaniklé domy, městské hradby, okolní krajinu, nebo podobu kostelů před přestavbou, či požárem.

I když by se mohlo zdát, že je to jen velmi pomalý proces, města se vyvíjejí neustále. Mnohdy stačí jen pár let nebo měsíců a podoba náměstí, parků, nebo budov se změní k nepoznání. Jen težko si zpětně vybavujeme, jak naše životní prostředí vlastně vypadalo před 5, 10, nebo 50 lety. Fotografie nám v tomto poskytují jen dílčí informaci, protože nedokáží dostatečně zachytit trojrozměrnou skutečnost.

Model Chrudimi je pojat jako soudobá veduta. To znamená, že zachycuje co možná nejpřesněji podobu města k dubnu 2015, kdy byly shromážděny podklady k jeho vzniku. Protože si autoři modelu uvědomují potenciální důležitost podobného díla pro budoucnost, kladli extrémní důraz na přesnost a věrnost realitě. Model je sice graficky abstrahován, geometricky však odpovídá realitě s přesností na deset centimetrů a je tak nejkomplexnějším zobrazením města v jeho historii.

Melown Maps screenshot

Fotografie modelu Chrudimi

Fotografie dokončeného modelu a dokumentace jeho výroby

Melown Maps screenshot

Virtuální 3D sken města

Jako hlavní podklad pro výrobu detailního modelu sloužil hrubý 3D sken města vzniklý z 650 leteckých fotografií pořízených o Velkonocích 2015. Tento podklad umožnil přesné zobrazení prostorových vztahů ve městě...

Video modelu Chrudimi

Záběry 3D tištěného fyzického modelu města Chrudimi vystaveného na přehlídce Architecture week v Praze.

Video o výrobě modelu Chrudimi

Podívejte se na sestřih z výroby modelu, od modelování přes 3D tisk až po barvení..

Virtuální procházka digitálním modelem města

Protože malé měřítko fyzického modelu a kryt neumožňují divákovi dostatečně ocenit podrobnost jeho zpracování, můžete si touto formou přiblížit, jak vypadá svět uvnitř modelu...

 • Významné budovy

  součástí informační hodnoty modelu je interaktivní podsvětlení 16 významných budov doplněné o jejich krátký popis

  Pro zobrazení informací o vybrané budově prosím přejeďte myší nad červený bod na obrázku...

 • Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Gotický trojlodní kostel ze 13. až 14. století byl vícekrát přestavovaný. Poslední velká dostavba proběhla ve druhé polovině 19. století podle návrhu Františka Schmoranze. Z té doby pochází dvojice novogotických věží a průčelí budovy.
 • Kostel sv. Michaela

  Pozdně gotický hřbitovní kostel z let 1519-1521. Jednolodní budova je zachována v téměř původní podobě. Do vnějších stěn je zazděno asi 90 náhrobníků. Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1881 a přeměněn v park.
 • Muzeum barokních soch / kapucínský klášter

  Barokní kostel sv. Josefa ze 17. století byl součástí kapucínského kláštera budovaného od roku 1656. Klášter byl po zrušení v roce 1949 zcela přestavěn. V jednolodní budově kostela s loretánskou kaplí a Božím hrobem se v současnosti nachází Muzeum barokních soch.
 • Pardubická fortna a Ceregettiho dům

  Dům ze 14. století koupil v roce 1712 královský rychtář Josef Antonín Ceregetti. Jeho synové malíř Josef a štukatér Ignác se významně podíleli na architektuře města. V přízemí se nachází sál s bohatě zdobeným štukovým stropem. Vedle domu byla zřízena v 15. století branka pro pěší, tzv. Pardubická fortna.
 • Sloup Proměnění Páně s kašnou

  Pískovcový barokní sloup z let 1719- 1732, na jehož vzniku se podílelo několik vynikajících sochařů a kameníků. Kašny byly ke sloupu přisazeny v letech 1842-1843. Toto mimořádně kvalitní dílo dokládá svrchované postavení města v novověkých uměleckých dějinách východočeského regionu.
 • Stará radnice

  Původní budova pochází již z dob husitských. Rozsáhlá přestavba, vč. zhotovení nápisu v přízemí a překlenutí Fortenské ulice, se uskutečnila kolem roku 1560. Barokní fasádu získal objekt v roce 1720, sochy Iusticia a Caritas byly instalovány po požáru v roce 1806, hodiny v roce 1836.
 • Bašta Prachárna

  Bašta stojí v severovýchodním nároží městského opevnění. Byla postavena v roce 1435 a určena pro obranu ručními palnými zbraněmi. V přízemí se dochovalo 5 střílen. Jedná se o nejmladší prvek městského opevnění. V současné době se zde nachází expozice o městském opevnění.
 • Chrudimská beseda a Regionální muzeum

  Dvě budovy (neorenesanční a neo-barokní) postavené pro potřeby někdejšího Průmyslového muzea pro východní Čechy podle návrhu pražského architekta Jana Vejrycha v letech 1897 - 1901. Kromě sbírek je významná i mimořádná umělecká výzdoba obou budov a překrásný koncertní sál.
 • Divadlo Karla Pippicha

  Divadlo bylo postavené v letech 1931-1934 ve stylu civilního konstruktivismu dle projektu J. Freiwalda a J. Böhma bylo slavnostně otevřeno Smetanovou operou Libuše. Průčelí zdobí socha Thálie, múzy komedie. Divadlo nese jméno po Karlu Pippichovi (1849-1921), významném hudebníkovi a divadelníkovi.
 • Vodárenská věž Na Puši a Vodárna

  První zmínka o domu přistaveném k hradbě je z roku 1688. Součástí domu je věž - původně renesanční vodárna, z níž se rozváděla voda do dvou kašen ve městě a později také do kapucínského kláštera. V roce 1670 byla postavena nová vodárna, která vytlačovala vodu nahoru do vodárenské věže Na Puši.
 • Mydlářovský dům

  Původně dvoukřídlý gotický dům koupil v roce 1571 městský konšel Matěj Mydlář, který jej v letech 1573- 1577 nechal přestavět na monumentální renesanční objekt s arkádovým průčelím doplněným alegorickými reliéfy. V roce 1972 byla stavba zrekonstruována pro Muzeum loutkářských kultur.
 • Městský úřad / Nová radnice

  Původně se jednalo o dva samostatné domy, které svůj dnešní vzhled získaly v r. 1883 podle plánu chrudimských stavitelů Josefa a Františka Staňkových. Prodloužený dům koupil v r. 1846 pozdější první konstituční purkmistr Jan Martini. Městské orgány měly od r. 1850 tyto prostory pronajaty.
 • Rozvodovský dům

  Měšťanský dům (písemně doložen od r. 1592) s gotickým jádrem, renesančními prvky v interiéru a empírovou fasádou s alegorickými náměty a figurální výzdobou. Nynější podoba pochází z přelomu 18. a 19. století. Své jméno získal od rodiny Rozvodovy, která jej vlastnila v letech 1787- 1889.
 • Khomovský dům

  Původně gotický dům vyniká renesančním a empírovým portálem, z doby baroka pochází fasáda a socha Panny Marie. Písemně je dům doložen od r. 1546, nacházíme jej na nejstarším vyobrazení hlavního chrudimského náměstí z r. 1587. Jméno domu pochází od rodiny Khomovy, která jej získala roku 1868.
 • Rodný dům Josefa Ressela

  V tomto domě se narodil a prožil své dětství Josef Ressel (1793-1857), jehož jméno je spojováno s celou řadou vynálezů (lis na víno a olej, mechanismus divadelního jeviště atd). Světovou proslulost však získal vynálezem lodního šroubu, který znamenal zásadní obrat v rozvoji námořní paroplavby.
 • Rodný dům Jana Nepomuka Štěpánka

  Původně gotický, renesančně přestavěný měšťanský dům s klasicistní fasádou. Rodný dům Jana Nepomuka Štěpánka (1783-1844) - dramatika, herce, režiséra, spisovatele, překladatele, publicisty a jednoho z ředitelů Stavovského divadla.